Fagerudd Konferenshotell

Tips – samarbetsövningar för ert företag under konferensen

Anledningarna för att bege sig på en konferens med företaget kan vara många. Ofta ska nya team formas inför verksamhetsåret eller så behövs det en nystart i interaktionen mellan gamla kollegor. Vi tipsar om två roliga samarbetsövningar som ert företag kan genomföra under konferensen för att få en effektiv arbetsplats!  

Samarbetsövning 1 – strandsatta på en öde ö

Samarbetsförmåga är inget som är medfött, utan något som kan tränas upp. Genom den här samarbetsövningen för företagsgrupper lär ni er att respektera varandras åsikter och värderingar. Dela in er i grupper mellan 4 och 8 personer. Scenariot för samarbetsövningen lyder att ni är strandsatta på en obebodd öde ö.

Inledningsvis diskuterar ni inom gruppen vilken enskild sak som varje person hade tagit med till ön om de hade haft chansen att förbereda sig inför krissituationen. Tillsammans sammanställer ni en lista på saker som är lika lång som antalet deltagare som sedan presenteras i helgrupp. I helgruppen berättar och reflekterar ni över hur ni kom fram till listan, vem som tog kommandot i gruppen, om alla fick komma till tals och om ni upptäckt några nya sidor hos era medarbetare.

En underhållande samarbetsövning för företag som drillar de anställda i gemensam problemlösning och förbättrar kommunikationen kollegor emellan!

Samarbetsövning 2 – alla i cirkeln

Nu till en samarbetsövning som kräver mer fysiskt samarbete. Till denna samarbetsövning bör ni vara 8-15 deltagare och ha ca 20 minuter till ert förfogande. Samarbetsövningen kan utföras både inne som ute och det enda som behövs i form av redskap är ett rep.

Forma en cirkel med repet. Utmaningen ligger sedan i att lyckas inrymma hela gruppen inom cirkelns gränsdragning. För varje gång gruppen klarar uppgiften förminskas cirkeln. Inte särskilt svårt till en början, men efter ett antal lyckade försök krävs det god kommunikation och tillit för varandra för att klara uppgiften.

I fokus ligger problemlösning, ledarskap, samarbete, kommunikationsförmåga och förtroende.

Hög tid att boka årets vår- och sommarkonferens! Kolla in vårt utbud av konferenser.

Vad säger våra gäster?

Först och främst en magisk plats för bröllop! Sen är det en otroligt bra plats för möten med stort plus för maten, personalen och Spa:et
  • Sara Almert
  • VD och fastighetsmäklare Husman Hagberg Enköping
Fagerudd ger inspiration till goda möten. Alltid vänligt bemötande, matupplevelser långt över det vanliga och möjligheter till njutbar relax. Fagerudd har för oss ÄgarLedare under flera år, skapat ramar och innehåll till våra meningsfulla dygnsmöten.
  • Ulf Mattebo
  • Vd/Ägare Ägarledare AB
Närheten tillsammans med den underbara miljön och den supergoda maten gör att vi kan jobba effektivt och avkopplat vid varje möte.
  • Agneta
  • Verksamhetschef
Redan när man anländer till Fagerudd känner man hur stressen byts mot ett lugn. Sen möter man personalen och förstår att här kommer man att bli väl omhändertagen. Då har man de bästa förutsättningarna för kreativa och givande möten. Allt förpackat i en miljö som ger en extra dimension.
  • Tomas Sonesson
  • VD/Ägare Montree
"Fagerudd erbjuder mycket intressanta och inspirerande miljöer på alla sätt!  Där är vi på LOVAK mycket gärna och utvecklar våra kunders verksamheter och ledarskap."  
Sjönära hotell
  • Ingemar Persson
  • Owner / CEO, Lovak