Fagerudd Konferenshotell

GDPR

Dataskydd – Information till dig som är kund eller gäst hos Fagerudd Konferens

Fagerudd Konferens hanterar personuppgifter om dig som kund/gäst hos oss.  Fagerudd Konferens ägs och drivs  av Carl Glaumann, som tillsammans med platschef Åsa H Iseby ansvarar för behandlingen av personuppgifter. Det är viktigt för oss på Fagerudd att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Uppgifterna används endast för att hantera ditt besök hos oss. Vi lämnar eller säljer aldrig vidare dina personuppgifter till andra företag eller privatpersoner. Informationen nedan beskriver hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har när det gäller vår hantering.

Vilken typ av personuppgifter lagras och används av Fagerudd Konferens?

De personuppgifter vi har om dig och ditt företag kommer i första hand från dig själv när du bokat in er konferens/fest hos oss. De personuppgifter vi har kan i stort sett delas in i följande kategorier;

Kontaktuppgifter: Företagsnamn, Kontaktperson, adress och, telefonnummer, e-mail samt faktueringsadress

Information om dina konferensdeltagare: Namn på konferensdeltagarna, rumsfördelning,  speciella önskemål, ev handikapp som vi behöver veta

Matavvikelser: Matallergier eller andra mot andra matavvikelser

Varför lagrar och använder vi personuppgifter?

Fagerudd Konferens behandlar personuppgifter i syfte att administrera kundförhållandet och skapa en bra gästupplevelse för dig som kund/gäst. Detta innebär bl.a. att vi använder personuppgifterna för att skicka dig information avseende vår konferensanläggning och för att du ska kunna ta del av erbjudanden eller på annat sätt delta i de aktiviteter som erbjuds där. Vi använder inte informationen för andra syften än för ditt besök på Fagerudd Konferens eller för information och marknadsföring av Fagerudd Konferens.

På vilken legal grund lagrar och använder vi personuppgifter?

Genom att aktivt välja oss som konferensanläggning och godta de villkor som gäller har vi ingått ett avtal som innebär att vi får använda dina personuppgifter i syfte att hantera ditt besök och informera dig om våra erbjudanden. Genom din underskrift på bekräftelsen har du godkänt att dina personuppgifter används för bl.a. direkt marknadsföring av våra produkter. Du kan när som helst begära eller att avstå från att få ytterligare information och erbjudanden från Fagerudd Konferens.

Utomståendes tillgång till dina personuppgifter

Vi kan komma att anlita utomstående leverantörer för IT, logistik, och annan administrativ support (t.ex.,distributionstjänster eller mjukvaru-/IT-support). Sådana leverantörer kan få tillgång till dina personuppgifter i den utsträckning det behövs för att de ska kunna tillhandahålla sina tjänster.

Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till buss- och taxibolag om resan bokas genom oss på Fagerudd Konferens.

Vi kan också komma att lämna personuppgifter till transport- eller logistikföretag för att kunna leverera produkter till dig.

Det kan hända att vi delar med oss av dina personuppgifter till företag i länder utanför EES. Om så sker säkerställer vi att uppgifterna skyddas på samma sätt som när de hanteras av oss, exempelvis genom att ingå särskilda avtal om hantering eller överföring av personuppgifter med sådana företag.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar dina och, i förekommande fall, ditt förtags uppgifter så länge som du är kund/gäst på Fagerudd Konferens. När du inte längre är kund/gäst behåller vi uppgifterna under en kortare tid, varefter de raderas. I vissa fall måste vi spara uppgifter en längre period om det krävs enligt lag. Personuppgifter kan även komma att behållas längre i våra backuper, men i sådana fall tillämpas strikta regler för bl.a. åtkomst till uppgifterna i syfte att säkerställa integriteten.

Vilka rättigheter har du?

Du kan alltid tacka nej till att få ytterligare information eller erbjudanden avseende Fagerudd Konferens. Dessutom har du följande rättigheter:

Rätt till tillgång: Du har rätt att fråga oss om vilka personuppgifter vi har om dig eller ditt företag genom att begära ett s.k. registerutdrag. Vi är också skyldiga att svara på frågor om bland annat varför vi använder personuppgifterna, information om vilka uppgifter vi har och vem som har fått tillgång till uppgifterna.

Rätt till rättelse: Vi är skyldiga att på begäran rätta oriktiga personuppgifter samt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd): Under vissa omständigheter är vi skyldiga att radera dina personuppgifter om du begär det.

Rätt till begränsning av behandling: Under vissa omständigheter är vi skyldiga att begränsa behandlingen av personuppgifter om du begär det. I sådana fall får vi fortsätta att behandla uppgifterna men bara för vissa begränsade och lagstadgade ändamål.

Rätt till dataportabilitet: Under vissa omständigheter har du rätt att få ut de personuppgifter vi har om dig, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. I sådana fall kan du ha rätt att överföra dessa uppgifter till annat företag.

Rätt att göra invändningar: I vissa fall kan du ha rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter, och vi kan då bli skyldiga att upphöra med att behandla dina personuppgifterna. Exempel på när du har sådan invändningsrätt är vid behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring och s.k. profilering.

Om du vill ha ytterligare information om vår hantering av personuppgifter eller om du vill utnyttja någon av de rättigheter som beskrivits ovan kan du skriva till oss på följande e-mailadress: ekonomi@fagerudd.se

Om du vill rikta klagomål mot oss och vår hantering av personuppgifter kan du även vända dig till Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

  • info@fagerudd.se
  • 0171 - 802 90
  • Bredsandsvägen 63 , 749 48 Enköping
  • Från Stockholm
   Kör av E18 motorvägen vid avfart 143 – Annelund, Enköping Ö. Sväng höger mot Enköping. När du kört över bron över
   E18, sväng vänster in på Österleden. Efter ca 3 km, i rondellen, tag höger mot Enköping och kör ytterligare 1,5 km.
   Sväng vänster vid skylt mot Fagerudd.

   Från Uppsala
   När du kört över E18 vid Annelund, sväng vänster in på Österleden. Efter ca 3 km, i rondellen, tag höger mot
   Enköping och kör ytterligare 1,5 km. Sväng vänster vid skylt mot Fagerudd.

   Från Västerås
   Följ E18 mot Stockholm. Kör av mot Enköping och följ skyltar mot Centrum. I centrala Enköping följ skyltning mot Fagerudd.

Vad säger våra gäster?

Först och främst en magisk plats för bröllop! Sen är det en otroligt bra plats för möten med stort plus för maten, personalen och Spa:et
 • Sara Almert
 • VD och fastighetsmäklare Husman Hagberg Enköping
Närheten tillsammans med den underbara miljön och den supergoda maten gör att vi kan jobba effektivt och avkopplat vid varje möte.
 • Agneta
 • Verksamhetschef
Fagerudd ger inspiration till goda möten. Alltid vänligt bemötande, matupplevelser långt över det vanliga och möjligheter till njutbar relax. Fagerudd har för oss ÄgarLedare under flera år, skapat ramar och innehåll till våra meningsfulla dygnsmöten.
 • Ulf Mattebo
 • Vd/Ägare Ägarledare AB
"Fagerudd erbjuder mycket intressanta och inspirerande miljöer på alla sätt!  Där är vi på LOVAK mycket gärna och utvecklar våra kunders verksamheter och ledarskap."  
Sjönära hotell
 • Ingemar Persson
 • Owner / CEO, Lovak
Redan när man anländer till Fagerudd känner man hur stressen byts mot ett lugn. Sen möter man personalen och förstår att här kommer man att bli väl omhändertagen. Då har man de bästa förutsättningarna för kreativa och givande möten. Allt förpackat i en miljö som ger en extra dimension.
 • Tomas Sonesson
 • VD/Ägare Montree